Dengan Allianz, kami memberikan jaminan perlindungan kepada anda sehingga RM26,000 yang merangkumi manfaat kesulitan rumah, kerosakan kecil harta benda, kecurian/kerosakan harta benda isi rumah dan kos pembersihan (tertakluk kepada bilik sewa sahaja). Anda boleh mendapatkan manfaat perlindungan setelah berjaya menyewakan rumah anda dengan kami.

Satu salinan digital polisi insurans akan dihantar kepada anda melalui emel dalam tempoh 30 hari waktu bekerja selepas permulaan penyewaan.

Basic Extended
Up to 80% of 2 months’ rental Coverage for loss of rental Up to 2 months’ rental coverage
Up to RM1,000 Inconvenience benefits / minor property damage Up to RM2,000
Up to RM15,000 Accidental damage or theft coverage Up to RM30,000
Up to 2 demand letters Demand letters Up to 2 demand letters
None On-Time Rental (OTR) Free

Tuntutan

Panduan membuat tuntutan

Semua tuntutan yang dilakukan memerlukan laporan polis dan dokumen sokongan. Ikuti panduan mudah ini untuk membantu anda semasa membuat tuntutan:

 • images
  Manfaat kesulitan rumah

  sediakan bil-bil tertunggak (cth: bil elektrik atau bil air)

 • images
  Caj pembersihan

  sediakan resit/invois serta gambar premis yang dikotori

 • images
  Kerosakan kecil

  lampirkan invois/resit/sebut harga kos penggantian bersama gambar kerosakan daripada pelbagai sudut yang berbeza.

 • images
  Kecurian dan kerosakan isi rumah

  lampirkan invois/resit/ sebut harga bersama gambar kerosakan/laporan polis (kecurian)

Waktu penyerahan tuntutan

Sila kemukakan laporan tuntutan anda dalam tempoh 2 minggu dari hari kejadian. Selepas dari tempoh tersebut, permohonan anda tidak akan dilayan.

Jenis-jenis tuntutan dan jangka masa
Jenis tuntutan Masa/Tempoh
Kerugian sewa selama sehingga dua bulan sewa 3 - 7 hari waktu bekerja
Manfaat kesulitan rumah sehingga RM1,000 (cth: bil-bil utiliti) atau kerosakan kecil harta benda 3 - 7 hari waktu bekerja
Kemalangan dan kerosakan harta benda atau kecurian harta benda isi rumah sehingga RM15,000 21 - 30 working days
Sehingga 2 surat tuntutan peguam jika penyewa tidak membayar sewa -

Sebarang kerugian atau kerosakan akibat perkara-perkara lain tidak akan dilindungi kecuali kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh penyewa anda sahaja.