Tanpa Deposit

Jangan risau. Perunding Jualan kami akan menghubungi anda untuk membantu anda dalam proses sewaan Tanpa Deposit tersebut.

To check your credit score, click here.

Nota #1:

Insurans rumah/hartanah hanya disediakan untuk mereka yang berjaya membuat transaksi melalui Speedhome dengan kadar sewa antara RM800 hingga RM5,000.

Nota #2:

Insurans bilik sewa hanya disediakan untuk mereka yang berjaya membuat transaksi melalui Speedhome dengan kadar sewa antara RM300 hingga RM1,500.

Bayaran

Berikut merupakan bayaran yang diperlukan sebelum anda pindah masuk rumah:

Sewa bulan pertama +(RM399 +6% SST) yuran perjanjian penyewaan

Example:
Apartment B has a rent of RM900.
SST of tenancy agreement: 6% x RM399 = RM23.94

Jumlah keseluruhan: RM900 + RM900 + (RM399 + RM23.94) = RM2222.94

Tapis