For LandlordsFor Tenants

Akta Sewa Kediaman Yang Anda Perlu Tahu

Akta Sewa Kediaman atau undang-undang khusus berkaitan dengan tuan rumah atau penyewa masih belum wujud di negara kita Malaysia.

Di negara membangun lain seperti United Kingdom, New Zealand dan Australia, Akta Sewa Kediaman sudah lama wujud bagi melindungi tuan rumah dan penyewa.

Suku ke-3 tahun lepas, Kerajaan Malaysia ada mengusulkan untuk Akta Sewa Kediaman ini dibincang secara terperinci disertakan dengan usul syarat sewa rumah. 

Ini bagi memastikan hak rakyat dilindungi. Terlalu banyak kes-kes penipuan juga telah berlaku dilaporkan yang melibatkan tuan rumah dan penyewa.

Oleh itu, dalam suku pertama tahun 2022, Akta Sewa Kediaman (RTA) ini akan dibentangkan di parlimen oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Sebagai tuan rumah dan penyewa juga, penting untuk anda mengambil tahu beberapa akta berkaitan sewa kediaman ini:

 1. Akta Kontrak 1950 – Konflik perjanjian sewa rumah
 2. Akta Undang-Undang Sivil 1956 – Pertikaian pembayaran
 3. Akta Distress1951 – Masalah pengusiran
 4. Akta Bantuan Khas (Specific Relief Act) 1950 – Larang tuan rumah mengusir penyewa atau menghalang penyewa memasuki hartanah tanpa perintah mahkamah

Akta Kontrak 1950 – Konflik perjanjian sewa rumah

Akta ini diwujudkan untuk membincang hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian antara dua pihak dan tanggungjawab tuan rumah kepada penyewa.

Dua pihak yang dimaksudkan adalah pihak yang memberi tawaran secara kontrak, dan satu pihak lagi yang menerima apa-apa tawaran.

Kontrak yang dipersetujui pula mestilah mengandungi elemen seperti tawaran, penerimaan, balasan, niat, kerelaan, keupayaan dan ketentuan.

Dalam hal berkaitan sewa rumah, jika ada konflik berlaku, maka akta ini boleh anda usulkan kepada peguam sebagai rujukan.

Tetapi, anda mestilah mempunyai kontrak yang sah sebagai bukti. Ini bagi membela diri anda semasa perbicaraan.

Kedua-dua pihak, iaitu tuan rumah dan penyewa boleh mengusulkan akta ini sebagai panduan dalam memastikan hak diri sendiri terjamin di mahkamah. 

Akta Undang-Undang Sivil 1956 – Pertikaian pembayaran

Akta ini pula digunapakai bagi merujuk hal-hal atau kes yang berkaitan dengan pertikaian yang berlaku dalam pembayaran. 

Sebarang rasa kekeliruan atau penipuan transaksi pembayaran yang terjadi terhadap seseorang individu itu boleh dirujuk ke mahkamah menggunakan akta ini.

Sebagai tuan rumah atau penyewa, anda perlu berbincang dengan peguam yang mewakili anda untuk menggunakan akta ini di mahkamah.

Ini kerana, akta ini amat sesuai digunapakai dan diterima oleh mahkamah dalam menyelesaikan masalah atau isu yang tiada dalam peruntukan seperti hal sewa kediaman ini. Akta Distress1951 – Masalah pengusiran

Akta seterusnya yang relevan untuk digunakan dalam hal-hal berkaitan sewa kediaman adalah akta Akta Distress 1951 – Masalah pengusiran. 

Berdasarkan akta ini, salah di sisi undang-undang untuk tuan rumah menghalau penyewa tanpa sebarang alasan kukuh dan munasabah.

Akta ini juga menyatakan bahawa tuan rumah tidak boleh mengusir penyewa kecuali mendapat hak mahkamah.

Selain itu, akta ini menyatakan bahawa tuan rumah tidak berhak menukar kunci atau mengambil semula rumah secara paksa. 

Namun jika dibaca semula, akta ini hanya  melindungi penyewa dan akta ini hanya menyatakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh tuan rumah. 

Maka, bagaimana pula hak tuan rumah dapat dilindungi?

Oleh sebab itu lah, Akta Sewa Kediaman atau undang-undang khusus berkaitan dengan tuan rumah dan penyewa masih dianggap belum wujud secara khusus di negara kita.

Akta Bantuan Khas (Specific Relief Act) 1950 – Larang tuan rumah mengusir penyewa atau menghalang penyewa memasuki hartanah tanpa perintah mahkamah

Akta terakhir yang boleh digunapakai sementara Akta Sewa Kediaman belum diputuskan kerajaan adalah Akta Bantuan Khas (Specific Relief Act) 1950.

Akta ini boleh digunapakai kerana akta ini menyatakan dengan jelas larangan tuan rumah mengusir penyewa atau menghalang penyewa memasuki hartanah tanpa perintah mahkamah

Namun akta ini juga wujud sama seperti Akta Distress 1951 kerana akta ini wujud hanya dengan melindungi penyewa.

Hak tuan rumah masih terabai dan tidak terjamin. Oleh yang demikian, Kerajaan perlu lebih prihatin dalam menyelesaikan masalah ini.

Akta yang wujud di Malaysia, kebanyakannya hanya pro-penyewa. Penguatkuasaan dan takrifan undang-undang yang lebih jelas harus di kuat-kuasakan. 

Hak tuan rumah dan penyewa, kedua-duanya perlu dibela. Dalam hal ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) harus membuka mata dalam mewujudkan satu perjanjian rumah sewa yang lengkap. 

Ini bagi memastikan, para penyewa di terus dapat menyewa kediaman dengan baik, membayar sewa tepat pada waktunya dan tidak tertipu dengan sebarang kontrak sewaan.

Manakala, hak tuan rumah pula terus dibela terutamanya dalam hal berkaitan hartanah milik sendiri dan risiko penyewa yang culas dalam menyewa kediaman.

2 thoughts on “Akta Sewa Kediaman Yang Anda Perlu Tahu

 • Suhaini binti Abdul rahman

  Bagaimana dengan pembayaran deposit kepada tuan rumah,kerana setahu saya tujuan deposit sebagai sandaran pada tuan rumah andai penyewa lari ka atau sebagainya..tetapi andai tidak berlaku sebegitu, apabila penyewa hendak berpindah,deposit seharusnya di berikan kembali sekiranya tidak ada sebarang tunggakan pembayaran rumah atau bil2 lain…atau penyewa boleh tinggal di rumah selama 2 bulan tanpa bayar sekira tuan rumah tidak mahu memulangkan kembali deposit. Tetapi tuan rumah mengatakan deposit habis tanpa mengatakan dengan jelas apa sebab..dalam situasi begitu yang mana kah boleh di guna pakai mengikut akta penyewa rumah.

  Reply
  • Hi Suhaini, dalam kes ini, anda perlu merujuk kepada perjanjian sewa rumah untuk syarat-syarat mengembalikan deposit. Ini berkaitan Akta Kontrak 1950. Jika tuan rumah melanggar perjanjian tersebut, anda boleh membuat aduan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna.

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.