For Tenants

Ketahui Cara Tamatkan Perjanjian Sewa Awal

Apakah cara tamatkan perjanjian sewa awal?

Perjanjian sewa yang dipersetujui oleh tuan rumah dan penyewa mempunyai banyak syarat dan perkara yang perlu dipatuhi. 

Perkara seperti kontrak tempoh sewaan dan jumlah bayaran sewa perlu dipatuhi dan tidak boleh diubah sesuka hati.

Namun begitu, apa akan terjadi sekiranya ada perkara yang tidak dijangka berlaku seperti terpaksa dipindahkan tempat kerja atau terpaksa berpindah ke negeri lain?

Sudah pasti anda perlu menamatkan perjanjian sewa lebih awal bukan? 

Jadi, adakah perkara tersebut boleh dilakukan? Tidakkah anda dikira melanggar perjanjian sewa yang sudah ditandatangani? 

Dalam artikel di bawah, kami di SPEEDHOME akan memberi panduan bagaimana jika anda mahu tamatkan perjanjian sewa lebih awal.

  1. Maklumkan Tuan Rumah Terlebih Awal
  2. Sediakan Surat Tempoh Notis Bertulis
  3. Cari Penyewa Pengganti
  4. Ketahui Status Pengembalian Deposit Sekuriti
  5. Simpan Duit Untuk Penalti penamatan awal
  6. Jalankan Tanggungjawab Penyewa Sehingga Tempoh Perjanjian Sewa Tamat

Maklumkan Tuan Rumah Terlebih Awal

Cara Tamatkan Perjanjian Sewa Awal 
- Maklumkan Tuan Rumah Terlebih Awal

Jika anda mahu menamatkan perjanjian sewa lebih awal, penting untuk anda memaklumkan lebih awal kepada tuan rumah.

Oleh itu, tuan rumah mempunyai masa untuk mencari pengganti untuk menyewa dan tidak terbeban. 

Tuan rumah juga boleh bersedia dengan urusan penyerahan kunci, urusan bil-bil tertunggak jika ada dan jumlah deposit anda yang perlu dipulangkan. 

Penting juga untuk rujuk kembali surat perjanjian sewa. Ada kemungkinan anda tidak akan mendapat kembali deposit sewa anda kerana tamatkan sewa awal.

Oleh itu, anda perlu akur kerana anda sudah melanggar perjanjian sewa yang sudah dipersetujui dan ditandatangani.

Sediakan Surat Tempoh Notis Bertulis

Sediakan Surat Tempoh Notis Bertulis

Notis penamatan bertulis awal sangat penting untuk anda faham jika mahu tamatkan perjanjian sewa rumah lebih awal. 

Anda boleh dapatkan contoh surat tempoh notis bertulis yang anda boleh gunakan sebagai rujukan. 

Sebabnya, dengan menamatkan sewa lebih awal dari perjanjian, anda akan mempengaruhi kos dan kesan daripada penamatan itu.

Namun, sekiranya anda selaku tuan rumah yang memutuskan untuk tamatkan perjanjian sewa lebih awal, maka langkah seterusnya adalah mengirim surat rasmi kepada penyewa.

Surat rasmi adalah cara untuk memaklumkan keputusan anda disertakan sebab musababnya sekali mengapa tindakan tersebut dibuat. 

Ini dapat memastikan komunikasi yang jelas antara kedua-dua belah pihak, serta mengemukakan bukti mengapa keputusan itu terpaksa dibuat. 

Cari Penyewa Pengganti

Cara Tamatkan Perjanjian Sewa Awal -  Cari Penyewa Pengganti

Dalam sesetengah perjanjian sewa, ada perjanjian yang menyatakan bahawa penyewa sedia ada mesti mencari pengganti bagi menyewa rumah kerana tamatkan sewa awal.

Mencari pengganti sewa adalah penting bagi mengelakkan sebarang penalti dikenakan kerana menamatkan perjanjian lebih awal.

Penyewa ganti boleh menyambung baki tempoh kontrak sewaan atau membuat kontrak sewaan baru dengan tuan rumah.

Kedua-dua perkara ini adalah benda penting dalam mengetahui hak sebagai tuan rumah dan hak sebagai penyewa rumah. 

Ketahui Status Pengembalian Deposit Sekuriti

Ketahui Status Pengembalian Deposit Sekuriti

Jika anda menamatkan kontrak sewaan awal, anda juga berisiko untuk tidak mendapat kembali deposit sekuriti yang dibayar kepada tuan rumah.

Oleh itu, sekali lagi, perjanjian sewa akan dirujuk kembali bagi memastikan samada anda berhak atau tidak mendapat kembali deposit sekuriti.

Tuan rumah berhak mempersoalkan dan tidak memulangkan wang tersebut kerana penyewa sudah dikira melanggar perjanjian.

Jadi, penyewa mestilah akur dan tidak mengenakan apa-apa tindakan kepada tuan rumah sekiranya mereka tidak memulangkan deposit sekuriti.

Simpan Duit Untuk Penalti Penamatan Awal

Simpan Duit Untuk Penalti penamatan awal

Sesetengah tuan rumah turut menetapkan hukuman bahawa penyewa perlu membayar duit penalti jika tamatkan sewa awal.

Ini kerana, tuan rumah perlu menanggung kos sewaan rumah jika tiada penyewa yang mengganti sewa.

Duit penalti penamatan sewa awal ini boleh dirujuk dalam perjanjian sewa dan biasanya tuan rumah akan menyatakan perkara ini beserta jumlah penalti yang perlu dibayar.

Oleh yang demikian, penyewa perlu bersedia menanggung bayaran penalti tersebut. Tindakan undang-undang juga boleh dikenakan dari tuan rumah ke atas penyewa.

Jadi, amat penting sebagai penyewa untuk memahami risiko tersebut dengan teliti dan kos yang mungkin anda perlu tanggung. 

Jalankan Tanggungjawab Penyewa Sehingga Tempoh Perjanjian Sewa Tamat

Jalankan Tanggungjawab Penyewa Sehingga Tempoh Perjanjian Sewa Tamat

Sebagai penyewa rumah, penting juga perkara ini. Anda perlu menjalankan tanggungjawab sebagai penyewa sehingga tempoh sewa tamat.

Antara tanggungjawab biasa adalah melunaskan jumlah sewa, bayaran bil dan mengemas kembali rumah seperti mana anda pindah masuk.

Banyak lagi tanggungjawab penyewa. Perkara ini boleh dirujuk dalam perjanjian sewa dan dibaca dengan teliti sebelum penyewa berpindah.

Di SPEEDHOME, kami sentiasa membantu penyewa dan tuan rumah untuk mendapatkan tips menguruskan hartanah dengan betul dan terbaik. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.