For LandlordsFor Tenants

Yuran Penyelenggaraan Kondominium

Dengan semakin banyak unit kondominium disewakan saban hari, pasti menjadi persoalan siapa yang seharusnya membayar yuran penyelenggaraan tersebut – tuan rumah atau penyewa?

Sebenarnya, terdapat pelbagai cara menentukan siapa yang sepatutnya membayar yuran penyelenggaraan tersebut. Jadi, kami di SPEEDHOME akan membantu anda menjawab beberapa persoalan ini:

Apa Itu Yuran Penyelenggaraan?

apa itu  yuran penyelenggaraan

Yuran penyelenggaraan adalah bayaran untuk memastikan kediaman atau kompleks kondominium diselenggarakan dalam keadaan baik. Tuan rumah atau pemilik unit kondominium perlu membayar yuran penyelenggaraan kepada pengurusan kondominium. 

Akta Pengurusan Strata (SMA 2013), menyatakan bahawa pengurusan kondominium bertanggungjawab menyelenggara dan mengurus kompleks kondominium. Kondominium merupakan hartanah strata dibangunkan dengan konsep satu petak bangunan yang dibangunkan oleh hak milik hartanah tertentu. 

Oleh itu, pelbagai fasiliti seperti kolam renang, gimnasium dan fasiliti keselamatan haruslah sentiasa diselenggara. Kebiasaannya, terdapat dua jenis yuran penyelenggaraan yang perlu dibayar iaitu cas perkhidmatan dan dana terikat. 

Cas perkhidmatan perlu dibayar untuk penyelenggaraan kemudahan dan harta benda yang digunakan bersama. Dana terikat pula dibayar bagi tujuan simpanan untuk digunakan pada masa hadapan seperti cat semula bangunan atau keperluan gantian.

Namun, masalah biasanya timbul apabila pemilik unit mula lalai membayar yuran penyelenggaraan kerana unit mereka telah  disewakan. Jika anda baru menyewa sudah pasti anda memerlukan panduan penyewaan sebagai rujukan bagi mengelakkan kekeliruan ini. 

Rujuk Semula Perjanjian Sewa Anda

yuran penyelenggaraan dalam perjanjian sewa

Salah satu cara menentukan siapa yang patut membayar yuran penyelenggaraan adalah dengan merujuk kembali perjanjian di dalam surat perjanjian sewa.

Surat perjanjian sewa yang telah ditandatangani kedua belah pihak akan tertera bersama segala kontrak sewaan. 

Jika di dalam kontrak jelas menyatakan bahawa tuan rumah yang sepatutnya membayar, jadi penyewa tidak perlu risau. 

Sebagai penyewa, anda mempunyai hak untuk mempersoalkan perkara ini dan meletakkan tanggung jawab kepada tuan rumah. 

Tetapi, penyewa juga perlu berhati-hati kerana sesetengah surat perjanjian sewa tidak menyatakan perkara ini. 

Jadi, amat penting untuk penyewa merujuk surat perjanjian sewa  sebagai bukti. Namun begitu tidak mengapa, kami di SPEEDHOME akan memberikan panduan bagaimana jika perkara ini tidak dinyatakan dalam surat perjanjian sewa.

Tanggungjawab Tuan Rumah Anda

tanggunggjawab tuan rumah membayar yuran penyelenggaraan

Kompleks kondominium hari ini, kebiasaanya mempunyai wakil pengurusan. Mereka ini lah yang biasanya menguruskan bayaran yuran penyelenggaraan tersebut. 

Jika tuan rumah gagal melangsaikan bayaran tersebut, wakil pengurusan berhak mengenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Pengurusan Strata 2013, Seksyen 25 (1) yang menyatakan: 

“Pembeli hendaklah menjelaskan segala bayaran di dalam dana terikat, ini bagi memenuhi dan memastikan segala perjanjian yang termaktub selari dengan tujuan pihak pengurusan dan penyelenggaraan bangunan dan hartanah dalam memastikan penggunaan bangunan dan hartanah dapat diuruskan dengan sempurna”

Jadi, sebagai penyewa anda juga mempunyai hak untuk melaporkan jika yuran penyelenggaraan anda tidak dibayar oleh tuan rumah. 

Sesetengah pengurusan kondominium akan mendenda dengan menyekat kad akses bangunan jika bayaran yuran penyelenggaraan tidak dibayar. 

Seterusnya, kami akan kongsikan kesan apabila tuan rumah mengabaikan pembayaran yuran penyelenggaraan. 

Tuan Rumah Tidak Membayar Yuran Penyelenggaraan 

Jika anda sebagai penyewa telah cuba berbincang dengan tuan rumah tetapi masih tidak ada penyelesaian, anda boleh cuba untuk memberhentikan bayaran sewaan bulanan. 

Sehingga tuan rumah membayar yuran penyelenggaraan tertunggak. Namun, cara ini mungkin akan mengeruhkan hubungan baik anda dengan tuan rumah. 

Antara cara lain, penyewa boleh cuba menolak jumlah sewaan bulanan setelah menjelaskan sendiri kiraan yuran penyelenggaraan yang tertunggak. 

Cara lain yang boleh dilakukan adalah memfailkan tindakan undang-undang kepada tuan rumah. 

Tindakan Kepada Tuan Rumah Sekiranya Tidak Membayar

Tindakan Kepada Tuan Rumah Sekiranya Tidak Membayar

Tindakan undang-undang pula mungkin akan menimbulkan ketidakpuasan kepada banyak pihak. Tetapi pasti membantu selepas segala alternatif lain gagal.

Namun, perlu diingatkan anda sebagai penyewa jika mahu memfailkan saman, saman tersebut haruslah spesifik iaitu saman wang atau saman kerana tuan rumah melanggar kontrak surat  perjanjian sewa. 

Dengan ini, kontrak akan automatik terbatal dan anda akan mendapat semula wang sewaan anda.

Sebelum tindakan undang-undang atau proses pemfailan saman dibuat, penyewa perlu mempunyai bukti kukuh bahawa yuran penyelenggaraan tersebut haruslah dibayar oleh tuan rumah. 

Dalam proses ini, surat perjanjian sewa akan dirujuk kembali. Jika jelas menyatakan bahwa tuan rumah yang sepatutnya bertanggungjawab, maka penyewa berhak untuk membatalkan kontrak, berpindah keluar atau menuntut segala bayaran dan ganti rugi yang dialami penyewa.

Jadi, jelas lah di sini siapakah yang sepatutnya membayar yuran penyelenggaraan. 

Sebagai penyewa sentiasalah berhati-hati dan peka supaya tuan rumah tidak meletakkan beban kepada anda untuk membayar segala yuran penyelenggaraan tersebut. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.