For Tenants

Penukaran Penghuni Tenaga Nasional Berhad (TNB)

Penyewa dikehendaki menukar penama bil TNB menjadi nama penghuni sewa setelah mereka mula menyewa mana-mana unit di bawah SPEEDHOME seperti yang dinyatakan dalam perjanjian sewaan 2.5 (a). Penyewa bersetuju untuk membayar deposit pembukaan akaun TNB kepada Tenaga Nasional Berhad sesuai dengan Klausa 2.5 (a). Penyewa boleh pergi ke mana-mana kaunter TNB untuk memohon pertukaran penghuni atau memohon secara dalam talian di MyTNB. Ikuti langkah-langkah di bawah ini sekiranya Penyewa memilih untuk menukar penghuni di laman web MyTNB:

1. Pergi ke portal MyTNB di https://www.mytnb.com.my/

2. Penyewa yang sudah mempunyai akaun boleh log masuk ke akaun mereka yang ada manakala pengguna pertama kali boleh mendaftar sebagai pengguna baru.

3. Setelah log masuk, penyewa pergi ke halaman “Mohon” pada tab kedua menu tajuk.

4. Penyewa klik pada “Saya ingin pindah masuk. Mulakan sekarang!” untuk menukar penama penyewa bagi akaun yang sedia ada. 

5. Penyewa akan diarahkan ke halaman berikut. Isi ruangan “Alamat Hartanah*” seperti dalam bil semasa.

6.  Penyewa klik seterusnya dan memilih untuk memohon sebagai individu yang menyewa hartanah ini. 

7. Klik seterusnya. Penyewa perlu sediakan dokumen yang diperlukan seperti di bawah untuk proses selanjutnya. Dokumen yang diperlukan mungkin berbeza bergantung pada jenis premis dan elektrik.

8. Penyewa perlu mengisi butiran pemilik akaun baru. 

9. Penyewa perlu mengisi tarikh mula bekalan baru untuk kitaran bil baru.

10. Penyewa memuat naik dokumen yang diperlukan dan menghantar permohonan.
Nota: Jenis premis yang berlainan mungkin memerlukan dokumen yang berbeza.

11. Pada tarikh pembekalan baru, jumlah deposit akan dijana agar penyewa membayar untuk memulakan bil baru.

12. Penyewa dikehendaki log masuk semula ke MyTNB untuk memeriksa status dan membayar deposit dengan klik pada “Saya ingin memeriksa permohonan saya”.

13. Penyewa klik “Lihat” untuk membayar deposit dan menyelesaikan pertukaran penama penyewa.

14. Sila rujuk di sini untuk menganggarkan jumlah deposit yang mungkin dikenakan oleh TNB di atas penukaran penghuni.

Nota penting: SPEEDHOME boleh membantu pihak Penyewa namun, wang muka sebanyak RM700 akan dikumpul untuk pembayaran deposit. Wang yang berlebihan akan dikembalikan kepada Penyewa semula. Sekiranya jumlah tidak mencukupi, Penyewa perlu membayar lebihan baki.


Soalan Lazim


A) Is-isu mengenai Tunggakan, Pemotongan Bekalan, Penukaran Penghuni 

1. Bolehkah pemilik (bukan pengguna berdaftar) memohon untuk memotong bekalan elektrik premis yang masih digunakan oleh penyewa?

Tidak. Pemilik tidak berhak untuk memohon pemotongan kerana kontrak ditandatangani antara TNB dan penyewa.

2. Sekiranya penyewa baru ingin memohon bekalan elektrik, bolehkah TNB memintanya membayar tunggakan bil yang belum dijelaskan oleh Penyewa lama?

TNB tidak boleh meminta penyewa baru untuk membayar tunggakan atau sejumlah penggunaan elektrik yang berasal dari Penyewa lama.

3. Adakah pemilik bertanggungjawab atas tunggakan bil yang belum dibayar?

Tidak. Penyewa yang telah meninggalkan premis harus membayar jumlah tunggakan. 

4. Bolehkah pemilik memohon bekalan elektrik baru setelah kontrak bekalan elektrik dengan Penyewa lama dibatalkan?

Ya.

5. Bolehkah penyewa sebelumnya meminta TNB untuk menyambung semula bekalan elektrik jika dia menunjukkan bukti bahawa Perjanjian Sewa masih berlaku, dan membayar semua tunggakan? 

Ya, dengan membuat permohonan baru dan jika premis tersebut tidak mempunyai pengguna berdaftar lain yang mempunyai kontrak dengan TNB. Tidak mustahil jika ada pengguna berdaftar lain yang mempunyai kontrak dengan TNB. 

6. Bolehkah pengguna berdaftar memohon pemotongan elektrik sementara?

Pemotongan bekalan elektrik tidak dibenarkan, sama ada anda pengguna berdaftar atau tidak. Memohonnya akan menyebabkan berakhirnya sesebuah kontrak. Namun, permohonan untuk penutupan boleh dipertimbangkan.

7. Penyewa yang bukan pengguna berdaftar telah meninggalkan premis dengan tunggakan bil yang belum dibayar. Adakah pemilik, sebagai pengguna berdaftar, bertanggungjawab untuk membayar tunggakan? 

Ya, pemilik rumah, sebagai pengguna berdaftar, bertanggungjawab ke atas tunggakan dan mungkin menghadapi undang-undang oleh pihak TNB.

8. Terdapat pemilik dibebani dengan bil yang tinggi setelah penyewa berpindah. Bagaimana pemilik boleh melindungi hak mereka?

Pemilik / pelanggan berdaftar mempunyai tiga pilihan:

• Sebelum penyewa berpindah ke premis, pemilik / pelanggan berdaftar boleh menyediakan dokumen Penukaran Penghuni (Change of Tenancy) yang menjadikan penyewa bertanggungjawab terhadap bil yang tidak dibayar. 

• Sekiranya pemilik tidak mahu membuat Penukaran Penghuni (Change of Tenancy),pemilik boleh berdaftar dengan MyTNB dan boleh memantau penggunaan bulanan dan corak pembayaran penyewanya

• Datang ke Kedai Tenaga untuk memeriksa akaun.

B) Isu-isu Penamatan Kontrak  

1. Bolehkah pemilik yang merupakan pengguna berdaftar memohon untuk menghentikan bekalan elektrik dan menamatkan kontrak premis yang masih digunakan oleh penyewa?

Ya, kerana dia adalah pengguna berdaftar dan pihak yang berkontrak dengan TNB

2. Bolehkah pemilik yang bukan pengguna berdaftar memohon untuk memotong bekalan elektrik dan menamatkan kontrak premis yang masih digunakan oleh penyewa?

Tidak, kerana kontrak antara TNB dan penyewa masih berlaku.

C) Isu-isu Penutupan Akaun

1. Siapa yang boleh memohon penutupan akaun (tamat kontrak) dengan TNB?

Hanya pengguna berdaftar yang boleh menutup akaun.

2. Apakah prosesnya?

Penutupan akaun boleh dilakukan dengan memberitahu pihak TNB sekurang-kurangnya 3 hari (sebelum tarikh tutup akaun) melalui:

1. Laman web MyTNB 

2. Kunjungi mana-mana Kedai Tenaga

3. Pemberitahuan bertulis (melalui pos atau penyerahan di Kedai Tenaga)

D) Soalan Pelbagai

1. Sekiranya premis yang disewa digunakan untuk aktiviti yang melanggar Akta Bekalan Elektrik, siapa yang bertanggungjawab untuk semua tuntutan yang dibuat di bawah akaun tersebut?

Pengguna berdaftar bertanggungjawab, sama ada mereka pemilik atau penyewa premis.

2. Sekiranya penyewa yang merupakan pengguna berdaftar meninggal dunia, siapa yang harus membayar jumlah bil, termasuk bil semasa?

Jumlah bil akan dituntut dari pewaris.

3.  Bolehkah penyewa meminta Self Meter Reading (SMR) jika dia bukan pengguna berdaftar?

Ya, dengan syarat dia mendapat kebenaran bertulis dari pengguna yang berdaftar. Maklumat lebih lanjut boleh didapati di laman web MyTNB.

4. Mengapa kebenaran diperlukan dari pengguna yang berdaftar?

Kerana semua perkara yang melibatkan akaun adalah tanggungjawab pengguna yang berdaftar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.